Visieontwikkeling online fundraising

De Logos Hope is een schip dat over de hele wereld vaart voor Operatie Mobilisatie. Het schip wordt volledig betaald door de achterban van Operatie Mobilisatie wereldwijd. Er ligt een grote uitdaging om de vertaalslag te maken van het conventioneel werven van fondsen, naar de nieuwe online mogelijkheden. Daarom heeft Operatie Mobilisatie Relationists benaderd om een advies uit te brengen over de manier waarop zij fondswerving in een online wereld kunnen neerzetten.

Samen met Operatie Mobilisatie heeft Relationists eerst de doelgroepen in kaart gebracht. Daarna zijn we gaan kijken naar het werk van de Logos Hope en de mogelijkheden die het biedt om daar over te communiceren. Uit deze analyse is een praktisch rapport gekomen, dat door Operatie Mobilisatie direct ingezet kon worden. Het geeft de organisatie handvatten om met haar doelgroep te communiceren, maar het biedt ook de handleiding om de communicatie structuren binnen de organisatie vorm te geven voor de nieuwe manier van werken.