Betrokkenheid creeëren bij lokale politiek

Niet iedereen is even nauw betrokken bij de toekomst van zijn stad of dorp. Daardoor kan het gebeuren dat er beslissingen worden genomen waar niet iedereen inspraak in heeft gehad. De Dorpsraad van Zaamslag en de Gemeente Terneuzen namen Relationists in de arm bij het opstellen van het nieuwe dorpsplan, om zoveel mogelijk inwoners bij het plan te betrekken.

Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Zaamslag op een eenvoudige manier inspraak zou kunnen hebben, werd een plan uitgerold dat uit verschillende fasen bestond. In de eerste fase ging het om het creeëren van bekendheid van het plan Wij zijn Zaamslag. Hiervoor werd huis aan huis een boekje verspreid waarin tekst en uitleg werd gegeven over het nieuwe dorpsplan en het belang daarvan voor Zaamslag. Bij het boekje zat ook een antwoordkaart, waardoor er direct input gegeven kon worden op het dorpsplan. Tegelijkertijd werd er een website gelanceerd waar inwoners van het dorp hun mening konden geven op basis van een indeling in een zestal onderwerpen. Deze website werd ook toegankelijk gemaakt met een internetzuil op een openbare plaats in het dorp, waardoor inwoners zonder internet toch gebruik konden maken van de website. Als laatste onderdeel werd een huis-aan-huis enquête gedaan, waarbij de inwoners van Zaamslag naar hun specifieke mening werd gevraagd over een aantal uiteenlopende onderwerpen.

Het project resulteerde in een goed beeld van wat er leefde bij de inwoners van Zaamslag. Door de uitgebreide aanpak, werden de uitkomsten ook aantoonbaar gedragen door de inwoners van het dorp. Het rapport van Wij zijn Zaamslag was dan ook een uitstekende basis voor het dorpsplan van Zaamslag en werd ook goed ontvangen door de Gemeente Terneuzen. Daarnaast was het goed om te zien dat inwoners van het dorp zich hierdoor betrokken voelen bij de toekomst van Zaamslag.

Heeft u ook vragen over hoe uw doelgroep zich betrokken kan voelen bij uw plannen of uw diensten of producten? Laat ons eens contact met u opnemen en we leggen het u graag uit.